ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS CONTROL)

Ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης (access control system) μπορεί να αποτελείται από μια αυτοματοποιημένη μπάρα ελέγχου π.χ. σε έναν χώρο parking αυτοκινήτων ή να είναι ένα σύστημα ενδοεπικοινωνίας σε μια κύρια είσοδο ή ακόμη και ένα ολοκληρωμένο σύστημα σε συνεργασία με συναγερμό και σύστημα CCTV.

  • Κεντρικός έλεγχος ολόκληρου του κτιρίου - Διαβαθμισμένα δικαιώματα πρόσβασης
  • Έλεγχος κίνησης ατόμων περιμετρικά του κτιρίου
  • Δυνατότητα ελέγχου του συστήματος access control εξ' αποστάσεως (remote control)
  • Περιορισμός πρόσβασης σε καθορισμένους εσωτερικούς χώρους
  • Χρήση βιομετρικών χαρακτηριστικών (π.χ. δακτυλικά αποτυπώματα, αναγνώριση προσώπου, αναγνώριση ίριδας) για ταυτοποίηση εισερχόμενων προσώπων