ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

Κάθε σύγχρονη επιχείρηση έχει τις δικές της ανάγκες όσον αφορά τη διασύνδεση του τηλεπικοινωνιακού, δικτυακού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία μίας επιχείρησης, είτε πρόκειται για μικρομεσαία επιχείρηση είτε για μια μεγάλη επιχείρηση με αχανή εξοπλισμό θα πρέπει να προηγείται μια σωστή μελέτη για την καλωδίωση και διαρρύθμιση όλων των συσκευών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται και η εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός κεντρικού χώρου τοποθέτησης των τηλεπικοινωνιακών συσκευών  (Computer Room) ώστε να είναι εύκολη η εποπτεία και η ρύθμισή τους από το τεχνικό τμήμα.

 Έπειτα από μελέτη του χώρου σας, σας εξασφαλίζουμε:

  • Ακεραιότητα (σύστημα καλωδίωσης σε κανάλια για την αποφυγή της παρεμβολής θορύβου)
  • Δυνατότητα επεκτασιμότητας (πρόβλεψη για μελλοντική προσθήκη)
  • Εξωτερική καλωδίωση με κανάλια
  • Ολοκληρωμένη καλωδίωση φωνής και δεδομένων
  • Εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης (Αccess Ρoints)
  • Καλωδίωση Τηλεφωνικού κέντρου
  • Εγκατάσταση Patch Panel, Rack, Server, Switches, Router