ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

Με την ειδική εφαρμογή παρακολούθησης ταμείου μπορείτε να ελέγξετε εάν εκδίδονται όλες οι αποδείξεις αλλά και ποια είδη περιλαμβάνονται σε καθεμία. Αυτό μπορεί να γίνει σε πραγματικό χρόνο (real time παρακολούθηση) αλλά και με τη χρήση καταγεγραμμένου βίντεο σε παρελθόντα χρόνο.

  • Έλεγχος συναλλαγών της ταμειακής μηχανής να αναλυθούν για ύποπτες κινήσεις
  • Έλεγχος της συμπεριφοράς των υπαλλήλων σας και της παραγωγικότητάς τους
  • Καταγραφή και έλεγχος των προτιμήσεων των πελατών για αύξηση των εσόδων σας
  • Εξάλειψη φιλικών πωλήσεων -  Περιορισμός κλοπών εντός του καταστήματος