Οι πλήρως εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα σας προτείνουν την ιδανική λύση με βάση τις ανάγκες της επιχείρησής σας ώστε να διασφαλίσετε την αδιάλλειπτη και απροβλημάτιστη καθημερινή λειτουργία της.

Κάνοντας μια σειρά από λεπτομερείς ελέγχους είμαστε σε θέση να επιτυγχάνουμε την ορθή συντήρηση ενός server.   

  • Έλεγχος ορθής λειτουργίας συστήματος Backup για περιοδική και αυτόματη λήψη (ημερήσια βάση, εβδομαδιαία βάση)
  • Έλεγχος χρήσης σκληρού δίσκου
  • Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στην περίπτωση που ο Server βρίσκεται εκτός της επιχείρησης.
  • Αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος με τις τελευταίες ενημερώσεις (updates) ασφαλείας
  • Αφαίρεση ανενεργών προγραμμάτων για εξοικονόμηση πόρων στον σκληρό δίσκο ή στον επεξεργαστή (CPU)
  • Παρακολούθηση για σφάλματα υλικού (hardware)
  • Έλεγχος λογαριασμών χρηστών και καθορισμός δικαιωμάτων ανά χρήστη  ώστε σε μια επιχείρηση οι χρήστες να έχουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένα προγράμματα και αρχεία του κεντρικού συστήματος
  • Επώνυμα συστήματα backup με αξιοπιστία και εγγύηση ασφάλειας των δεδομένων σας
  • Ρύθμιση για ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων σας σε cloud servers
  • Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων NAS για αποτελεσματικό backup σε ημερήσια βάση