Ως επίσημοι συνεργάτες της RBS διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης κατά την εγκατάσταση και συντήρηση ενός φορολογικού μηχανισμού για μια επιχείρηση.

Οι πλήρως εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αρχικά θα κάνουν μία επίσκεψη στον χώρο σας ώστε να έχουν πλήρη εικόνα των απαιτήσεων και να προτείνουν την ιδανική λύση για εσάς. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα εγκατάστασης ενός φορολογικού μηχανισμού της RBS είναι τα εξής: 

Απλή και γρήγορη εγκατάσταση συσκευής και λογισμικού
Ταχύτατη έκδοση ψηφιακής υπογραφής και παραστατικού (έως και <75msec)
Αυτόνομη αποστολή δεδομένων μέσω της συσκευής στην ΓΓΠΣ
Ενσωματωμένο αποθηκευτικό μέσο για back-up αρχείων (SD card)
Ευέλικτο λογισμικό υποστήριξης για εγκαταστάσεις τύπου “A” και “B”
Πλήρης διασφάλιση της αυθεντικότητας του εκδότη - αποστολέα και της ακεραιότητας των δεδομένων