Οργανωθείτε με τις εφαρμογές Prisma Win της Megasoft

Οι εφαρμογές Prisma Win της Megasoft μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες μίας σύγχρονης επιχείρησης. Τόσο τα προγράμματα εμπορικής διαχείρισης όσο και τα προγράμματα εστίασης και παραγγελιοληψίας είναι ευέλικτα, εύκολα στη χρήση και μπορούν να προσαρμοστούν στις διαδικασίες της επιχείρησής σας.

megasoft prisma win

Απεριόριστες Δυνατότητες

Πελάτες

Καταχώρηση όλων των στοιχείων των πελατών.

Προμηθευτές

Καταχώρηση όλων των στοιχείων των προμηθευτών.

Αποθήκη

Πλήρης διαχείριση των ειδών, των τιμών και των υπολοίπων της αποθήκης.

Εικόνα Επιχείρησης - Αναφορές

Έτοιμα εργαλεία που δείχνουν την πορεία της επιχείρησης.

Πωλήσεις

Γρήγορη και εύκολη έκδοση παραστατικών πώλησης.

Αγορές

Καταχώρηση όλων των αγορών εμπορευμάτων και των εξόδων.

Παραγγελίες

Διαχείριση παραγγελιών και προβλέψεις βάσει προηγούμενων στατιστικών.

Web Services

Σύνδεση με το e-shop σας για αυτόματη ενημέρωση τιμών και παραγγελιών.

Τι παρέχουμε...

Με βάση τις ανάγκες σας μπορούμε να σας προτείνουμε ακριβώς τη λύση που χρειάζεστε αποφεύγοντας τα περιττά έξοδα.
Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις παραμετροποιούμε το Prisma Win και εκπαιδεύουμε τους χειριστές στη χρήση του.
Σας παρέχουμε τη γέφυρα που θα συνδέσει το web service της Megasoft με το δικό σας e-shop ανεξάρτητα από την πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε.